Odnowa i rozwój Gminy Rawicz oraz Powiatu Rawickiego

Na Hazach odbyła się konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Samorządni PRA. Udział w niej wzięło ponad 100 osób. Przybyli na nią sołtysi, przewodniczący oraz członkowie rad osiedli, przedsiębiorcy, przedstawiciele oświaty oraz różnych organizacji i stowarzyszeń, a także kandydaci na radnych gminnych i powiatowych. Wśród gości pojawili się między innymi Zdzisław Maćkowiak – szef gminnych struktur […]

Czytaj więcej