„Rawicka Wyprawka” c.d.

Jako grupa radnych zwróciliśmy się do Burmistrza Gminy Rawicz z wnioskiem o zabezpieczenie z wolnych środków finansowych (pochodzących z rozliczenia ubiegłego roku) odpowiedniej kwoty na wypłatę świadczenia pn. „Rawicka Wyprawka”. Wierzymy, że tym samym ustaną wszelkie wątpliwości podnoszone przez część radnych, którzy byli przeciw projektowi zgłoszonemu przez nasze Stowarzyszenie #RawickaWyprawka #WsparcieDlaRodzin #GminaRawicz

Czytaj więcej