Misja

Stowarzyszenie „Samorządni PRA” powstało z myślą o ludziach i instytucjach, które chcą aktywnie włączyć w działalność społeczną obywatelską na rzecz mieszkańców Rawicza powiatu rawickiego. Działalność stowarzyszenia zrzesza ludzi o różnych poglądach politycznych, czy środowiskowych, lecz zaangażowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego całej ziemi rawickiej.