Kontakt

Stowarzyszenie „Samorządni PRA”

ul. Akacjowa 15, 63-900 Rawicz
tel. +48 792 000 031
e-mail: info@samorzadnipra.pl