Komitet Wyborczy

W dniu 23 sierpnia 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia „Samorządni PRA” złożył zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Samorządni PRA (KW Samorządni PRA) w celu zgłaszania kandydatów na radnych w jednym województwie. Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 24 sierpnia 2018 roku przyjęto zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Samorządni PRA.

Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego: Tomasz Dyba

Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego: Sławomir Szymański

Kontakt z komitetem: info@samorzadnipra.pl

Dane:

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Samorządni PRA
ul. Akacjowa 15, 63-900 Rawicz
NIP: 699 19 62 452
REGON: 381285384

Konto bankowe: 53 1020 3121 0000 6502 0076 6873 PKO BP o/Rawicz