Odnowa i rozwój Gminy Rawicz oraz Powiatu Rawickiego

Na Hazach odbyła się konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Samorządni PRA. Udział w niej wzięło ponad 100 osób. Przybyli na nią sołtysi, przewodniczący oraz członkowie rad osiedli, przedsiębiorcy, przedstawiciele oświaty oraz różnych organizacji i stowarzyszeń, a także kandydaci na radnych gminnych i powiatowych. Wśród gości pojawili się między innymi Zdzisław Maćkowiak – szef gminnych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, profesor Jacek Jarczewski – wykładowca akademicki, Tadeusz Pawłowski – wieloletni samorządowiec.

Jacek Gwizdek, lider Stowarzyszenia „Samorządni PRA”, a zarazem kandydat na Burmistrza Gminy Rawicz, w swoim wystąpieniu zaprezentował najważniejsze założenia programu wyborczego. W pierwszej kolejności przedstawił propozycje dotyczące projektów dla sołectw, w tym Hazów: budowa kanalizacji sanitarnej, nowych chodników, placów zabaw połączonych ze strefami fitness. Ciekawym pomysłem jest również utworzenie Muzeum Kultury Hazackiej, aby dobitnie podkreślić przywiązanie mieszkańców do tych pięknych tradycji.

Jacek Gwizdek zapowiedział również budowę oświetlenia oraz zamontowanie ławek wzdłuż ścieżki rowerowej od Rawicza do Sarnowy. W planach „PRA” jest także wyposażenie w defibrylatory AED większości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie. Taki sprzęt ratujący życie w pierwszej kolejności pojawić się ma m.in. w Sarnowie, Słupi Kapitulnej, Zielonej Wsi i Dębnie Polskim. Ponadto zapowiedział, że samorząd będzie wspierać zakup doposażenia strażaków ochotników w tym nowych wozów bojowych oraz remonty remiz.

W odniesieniu do samego Rawicza, kandydat na burmistrza zapowiedział budowę odkrytego basenu oraz lodowiska, które mogą zostać zlokalizowane wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnego poligonu. „Zamiast tylko mówić o budowie monitoringu miejskiego, jak to ma miejsce przez ostatnie lata, my go po prostu utworzymy. Chcemy, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie i nie ma w tym zakresie żadnych wymówek” – oznajmił Jacek Gwizdek. Zapowiedział również budowę nowych mieszkań socjalnych, modernizację oraz budowę nowych dróg i chodników, a także wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych. Harmonogram inwestycji ma być dostępny na bieżąco w internecie, tak, aby każdy mieszkaniec wiedział, kiedy jego ulica będzie przebudowywana.

Sporo uwagi poświęcono na ofertę dla młodzieży. Stowarzyszenie „Samorządni PRA” ma planach utworzenie Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie rozwijane mają być pasje i talenty. Będzie to też miejsce spotkań lokalnych zespołów i pasjonatów. „Chcę zachęcić młodych ludzi do tego, aby zostawali w naszej gminie i powiecie. Stworzymy warunku do tego, aby nauka w miejscowych szkołach, a później praca w lokalnych firmach po prostu się opłacała” – powiedział Jacek Gwizdek.

W dalszej części wystąpienia zaprezentowano program dla seniorów, którzy jak podkreślono są ważną częścią społeczności naszego regionu. Dlatego też zaproponowano darmową rehabilitację seniorów przy współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Rawiczu, gdzie jest nowoczesne centrum rehabilitacji. Ponadto każda inwestycja realizowana przez gminę, ma być dostosowana do osób starszych oraz poruszających się na wózkach.

Dużo mówiło się o istniejących lokalnych firmach. To na nich chce skupić się Jacek Gwizdek i kierowane przez niego stowarzyszenie. „Zapewnimy miejscowym przedsiębiorcom, niezależnie od tego czy są to jednoosobowe działalności gospodarcze czy zatrudniające kilka, kilkadziesiąt osób, kompleksową obsługę w urzędach. Na bieżąco będziemy informować i szkolić z możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Ponadto o zapytaniach ofertowych i przetargach będziemy informować wszystkie zainteresowane lokalne firmy – w myśl zasady, że „każdy przedsiębiorca z gminy ma prawo wiedzieć i złożyć swoją ofertę”. Pomóc w rozwoju sklepów i drobnych usług ma również wyznaczenie kolejnych miejsc postojowych w centrum miasta – m.in. przy ulicach Grunwaldzkiej i 3 Maja. Kandydat na burmistrza mówił o zacieśnieniu współpracy na linii przedsiębiorcy i szkolnictwo. Gmina ma obowiązek zwracać uwagę na potrzeby lokalnego rynku pracy już na etapie szkół podstawowych.

Jacek Gwizdek zapowiedział, że Gmina Rawicz będzie dofinansowywać rozwój Szpitala Powiatowego w Rawiczu. To odpowiedzialność za poprawę warunków pracy pielęgniarek, lekarzy oraz samych pacjentów. Kandydat podkreślił w swym wystąpieniu, że nie dopuści do sytuacji, aby bezpieczeństwo mieszkańców było zagrożone widmem zamknięcia szpitala i koniecznością dojazdów do innych placówek medycznych.

W trakcie konwencji wyborczej zaprezentowano kandydatów na radnych do Rady Powiatu Rawickiego oraz Radnych Rady Miejskiej Gminy Rawicz. „Te zadania to ogromne i niezwykle trudne wyzwanie na kolejnych 5 lat. Bo tyle będzie od tych wyborów trwać nowa kadencja. Dlatego potrzebuję wsparcia – mocnej ekipy ludzi, mądrych, zdolnych, doświadczonych pracowitych i ambitnych, po prostu fachowców. Potrzebuję też wsparcia wszystkich, aby przekonywać mieszkańców” – podkreślił Jacek Gwizdek.

Szczegółowy wykaz wszystkich inwestycji dla sołectw, Rawicza i Sarnowy będziemy publikować systematycznie na naszym Facebooku i stronie internetowej.

 

Kandydaci na radnych Rady Powiatu Rawickiego

 

Okręg nr 1 (Gminy Miejska Górka i Bojanowo)

  1. Roman Sidor, 2. Maria Chudobska, 3. Stefan Huchrak, 4. Maciej Kazior, 5. Agnieszka Grzybek, 6. Anna Cwojdzińska, 7. Stanisław Robakowski

Okręg nr 2 (Gminy Pakosław i Jutrosin)

  1. Magdalena Ignasiak, 2. Katarzyna Waresiak, 3. Paulina Hauza, 4. Piotr Leśniowski, 5. Piotr Jędrkowiak, 6. Łukasz Stachowski

Okręg nr 3 (Gmina Rawicz)

  1. Marek Heinze, 2. Jakub Moryson, 3. Beata Pałka, 4. Damian Sierpowski, 5. Bogumiła Żyto, 6. Przemysław Balbus, 7. Daniel Moeglich, 8. Ilona Roszak, 9. Aleksandra Klima, 10. Sławomir Gwizdek

 

Kandydaci na radnych Rady Miejskiej Gminy Rawicz

 

Okręg nr 1

  1. Mariusz Suchanecki, 2. Jakub Pytlak, 3. Jan Puślecki, 4. Renata Błaszczyszyn, 5. Anna Barańska, 6. Monika Demut 7. Karol Białecki, 8. Alicja Szurowska 9. Marek Wróblewski

Okręg nr 2

  1. Jacek Gwizdek, 2. Andrzej Zębik, 3. Hanna Maruwka, 4. Wiesława Pospiech, 5. Rafał Jędrzejak, 6. Mariusz Nowak, 7. Mirosława Potkowska, 8. Daria Jagła, 9. Kacper Kwiatkowski

Okręg nr 3

  1. Tomasz Garbaliński, 2. Krzysztof Domaniecki, 3. Leszek Skupin, 4. Alicja Moździerz, 5. Joanna Senga, 6. Magdalena Snella, 7. Alicja Piotrowska, 8. Waldemar Skrzypek, 9. Przemysław Klima