Mieszkańcy interweniują w sprawie przejść dla pieszych

Najwcześniej na przełomie września i października odnowione zostaną przejścia dla pieszych w rejonie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego Marka Heinze ze Stowarzyszenia Samorządni PRA w imieniu mieszkańców na ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Odnowa znaków poziomych, których obecnie nie ma lub są niewidoczne, zrealizowana będzie dopiero po ostatecznym wyłonieniu wykonawcy robót przez Gminę Rawicz.

Szkoda, że nie zostanie to zrealizowane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, bo w tym rejonie odbywa się spory ruch pieszych, rowerzystów i samochodów.